O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi «Sanoatgeokontexnazorat» Davlat inspeksiyasi Harbiylashtirilgan kon-qutqarish qismi «Yer osti boyliklari», «Xavfli ishlab chiqarish ob’ektlarining sanoat xavfsizligi», «Qutqaruv xizmati va qutqaruvchi maqomi» to‘g‘risidagi O‘zbekiston Respublikasi Qonunlariga va O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2014 yil 4 dekabr 332-son Qarori bilan tasdiqlangan «O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi «Sanoatgeokontexnazorat» Davlat inspeksiyasi Harbiylashtirilgan kon-qutqarish qismi» to‘g‘risidagi Nizomga muvofiq faoliyat yuritadi.

HKQQ tarmoqlararo xavfsizlik qoyidalari («Ruda, noruda va to‘kilma holdagi konlarni yer osti usuli bilan qazib olishda yagona xavfsizlik qoyidalari», «Ko‘mir konlari xavsizlik qoyidalari», «Yer osti gidrotexnik inshoatlari qurilishi xavfsizlik qoyidalari», «Metro va transport tonnellari qurilishi xavfsizlik qoyidalari») ga tayangan xolda  «Kon-qutqaruv xizmatini tashkil qilish va qutqaruv ishlarini olib borish bo‘yicha HKQQ Ustavi» asosida ish olib boradi.

Kon-qutqarish xizmati korxonalar bilan tuzilgan shartnomaga muvofiq tashkil qilinadi. Yer osti kon ishlari olib boruvchi va yer osti inshoatlaridan foydalanuvchi jismoniy yoki yuridik shaxslar kon-qutqarish xizmati tashkil qilish uchun Harbiylashtirilgan kon-qutqarish qismi Shtabiga quydagi ma’lumotlarni briktirgan xolda elektron yoki yozma  murojaat qilishlari kerak.

 

 1. Yer osti inshoati olib borilayotgan ish jarayonlari plani.
 2. Yer osti kon ishlari plani.
 3. Shamollatish tizimi sxemasi.
 4. Elektr ta’minoti tizim sxemasi.
 5. Suv ta’minoti tizim sxemasi.
 6. Konga kirish yo‘llari ko‘rsatilgan yer usti plani.
 7. Kon-qutqaruv asbob-uskunalari mavjudligi to‘g‘risida ma’lumot.

 

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi «Sanoatgeokontexnazorat» Davlat inspeksiyasi Harbiylashtirilgan kon-qutqarish qismi «er osti boyliklari», «Xavfli ishlab chiqarish ob’ektlarining sanoat xavfsizligi», «Qutqaruv xizmati va qutqaruvchi maqomi» to‘g‘risidagi O‘zbekiston Respublikasi Qonunlariga va O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2014 yil 4 dekabr 332-son Qarori bilan tasdiqlangan «O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi «Sanoatgeokontexnazorat» Davlat inspeksiyasi Harbiylashtirilgan kon-qutqarish qismi» to‘g‘risidagi Nizomga muvofiq faoliyat yuritadi.

HKQQ tarmoqlararo xavfsizlik qoyidalari («Ruda, noruda va to‘kilma holdagi konlarni yer osti usuli bilan qazib olishda yagona xavfsizlik qoyidalari», «Ko‘mir konlari xavsizlik qoyidalari», «er osti gidrotexnik inshoatlari qurilishi xavfsizlik qoyidalari», «Metro va transport tonnellari qurilishi xavfsizlik qoyidalari») ga tayangan xolda  «Kon-qutqaruv xizmatini tashkil qilish va qutqaruv ishlarini olib borish bo‘yicha HKQQ Ustavi» asosida ish olib boradi.

Kon-qutqarish xizmati korxonalar bilan tuzilgan shartnomaga muvofiq tashkil qilinadi. yer osti kon ishlari olib boruvchi va yer osti inshoatlaridan foydalanuvchi jismoniy yoki yuridik shaxslar kon-qutqarish xizmati tashkil qilish uchun Harbiylashtirilgan kon-qutqarish qismi Shtabiga quydagi ma’lumotlarni briktirgan xolda elektron yoki yozma  murojaat qilishlari kerak.

 

 

 1. yer osti inshoati olib borilayotgan ish jarayonlari plani.
 2.  yer osti kon ishlari plani.
 3.  Shamollatish tizimi sxemasi.
 4.  Elektr ta’minoti tizim sxemasi.
 5.  Suv ta’minoti tizim sxemasi.
 6.  Konga kirish yo‘llari ko‘rsatilgan yer usti plani.
 7. Kon-qutqaruv asbob-uskunalari mavjudligi to‘g‘risida ma’lumot.